PRZYSTANEK KOLEJOWY KRAKÓW PRĄDNIK CZERWONY

Pociągi Kolei Małopolskich już wkrótce będą zatrzymywać się na Prądniku Czerwonym

Już w 2019 roku będziemy mogli z Prądnika Czerwonego dojechać pociągiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Województwa Małopolskiego nie tylko do centrum miasta, ale także w inne rejony Krakowa i Małopolski.

W połączeniu z planowanym parkingiem P+R inwestycja przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza. Przystanek Kraków Prądnik Czerwony razem z planowanym przystankiem SKA Kraków os. Piastów będą ważnymi węzłami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w północnej części miasta.

Wybrana w przetargu publicznym pracownia projektowa zobowiązana jest do opracowania wariantowej koncepcji przystanku SKA Kraków Prądnik Czerwony, przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania niezbędnych opinii, uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, opracowanie projektu budowlanego dla wybranego wariantu koncepcji, uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Ze strony miasta inwestycję nadzoruje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

 
WARIANTY PROJEKTOWE PRZYSTANKU KOLEJOWEGO
KRAKÓW PRĄDNIK CZERWONY:

WARIANT 0:

Mapa projektowa wariant 0

Mapa projektowa (plik pdf)

Opis wariantu 0

Opis wariantu 0 (plik pdf)


WARIANT 1:

Mapa projektowa wariant 1

Mapa projektowa (plik pdf)

Opis wariantu 1

Opis wariantu 1 (plik pdf)


WARIANT 2:

Mapa projektowa wariant 2

Mapa projektowa (plik pdf)

Opis wariantu 2

Opis wariantu 2 (plik pdf)

 

Więcej informacji nt. docelowego układu transportowego
w północnej części Prądnika Czerwonego znajduje pod poniższym linkiem (kliknij tutaj)

Docelowy układ transportowy w rejonie północnej części Prądnika Czerwonego

Oprócz przystanku kolei aglomeracyjnej Kraków Prądnik Czerwony w rejonie na północ od skrzyżowania ul. Reduta z ul. Powstanców powstanie: parking Park & Ride, układ dróg rowerowych, nowa pętla autobusowa. Docelowo wraz z budową ul. Iwaszki i budową nowej linii tramwajowej łączącej planowaną pętlę tramwajową na os. Górka Narodowa z planowaną linią tramwajową Meissnera - Mistrzejowice (wpięcie na wysokości Ronda Barei) uzyskamy kompleksowy punkt przesiadkowy.

Powrót