Jak głosować

  1. Głosowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręgu nr 13 do Sejmu RP, obejmuje: Miasto Kraków, powiaty: krakowski, olkuski, miechowski

W wyborach do Sejmu odnajdujemy listę Koalicji Obywatelskiej, następnie wyszukujemy nr 09 Dominik Andrzej Jaśkowiec i stawiamy w kratce z lewej strony obok mojego nazwiska znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki).

  1. Głosowanie Senat Rzeczypospolitej Polskiej

W skład okręgu 13 do Sejmu RP wchodzą trzy jednomandatowe okręgi do Senatu nr 31, 32, 33.

W wyborach do Senatu głosować możesz tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Okręg 31 obejmuje powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, kandydat Grzegorz Franciszek Małodobry

Okręg 32 obejmuje część miasta Krakowa, dzielnice: II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony, IV Prądnik Biały, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nową Hutę, kandydat Jerzy Feliks Fedorowicz.

Okręg 33 obejmuje część miasta Krakowa, dzielnice: I  Stare Miasto, V Krowodrzą, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów – Prokocim, XIII Podgórze, kandydat Bogdan Adam Klich.

Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

  1. Chcę zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu, a nie chcę brać udziału w referendum Co mam zrobić?

Oba głosowaniaw wyborach i w referendum – odbywać się będą w tych samych lokalach, przed jedną komisją wyborczą. PKW przesądza również, że stosowana będzie jedna, wspólna urna wyborcza, do której wrzucane będą zarówno karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Każdy wyborca może odmówić przyjęcia karty do głosowania w referendum, nie jest bowiem zmuszony do udziału w nim. Odmawiając przyjęcia karty do głosowania, należy przypilnować odnotowania tego faktu przez komisję wyborczą w protokole.

W przypadku pobrania karty referendalnej nadal można nie wziąć udziału w referendum. Po przyjęciu karty należy ją CAŁKOWICIE przedrzeć i wrzucić do urny (za kotarą lub w kabinie służącej do głosowania), zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 Ustawy o referendum ogólnokrajowym kart do głosowania przedartych całkowicie nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu przez komisję liczby osób, które wzięły udział w referendum.

Pobierze wersję miniaturową informatora:

Pobierz mnie w wersji Word

Pobierz mnie w wersji Pdf