Mój program

Mój program

9 konkretów dla Krakowa

Sprawy społeczne

Przyjazna infrastruktura

Ochrona zieleni

Jako Państwa poseł chcę pracować dla Polski i Krakowa. Wiem, jak dużo można zrobić dla naszego miasta z pozycji aktywnego posła na Sejm. Gwarantuję Państwu, że będę posłem zaangażowanym, gotowym do wspierania każdej cennej inicjatywy, otwartym na Państwa potrzeby i postulaty.

Przyszła kadencja Sejmu do jednak przede wszystkim ciężka praca nad przywróceniem w Polsce normalności: powrót do praworządności, poprawa relacji z Unią Europejską, ograniczenie przywilejów finansowych Kościoła katolickiego, zapewnienie naszemu krajowi rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, ochrona praw słabszych i dyskryminowanych, przywrócenie godności polskiej szkole i nauczycielom. 

Jak pisał Julian Tuwim w wierszu „Kwiaty Polskie”: „(…) Lecz nade wszystko – słowom naszym, Zmienionym chytrze przez krętaczy, Jedność przywróć i prawdziwość, Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

Popieram program Koalicji Obywatelskiej przedstawiony na stronie: www.100konkretow.pl oraz na stronie https://tujestprzyszlosc.pl/

Pragnę jednak podkreślić te inicjatywy, które szczególnie mocno będę wspierał w Sejmie Rzeczypospolitej.

Tak dla powszechnej refundacji in vitro w Polsce
Pełny bezpłatny dostęp do badań prenatalnych, prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie
Nowoczesna edukacja i neutralna światopoglądowo szkoła
Wprowadzenie powszechnego systemu opieki żłobkowej i przedszkolnej
Nie dla przywilejów finansowych kościoła Katolickiego
Koniec
odśnieżania chodników przy drogach publicznych przez właścicieli nieruchomości.
Przejęcie tego obowiązku przez gminy
Zamiast rozdawnictwa publicznych pieniędzy, godne wsparcie dla wszystkich, którzy go potrzebują
Silne samorządy
Zapewnienie rozwoju miast (uchwalenie Ustawy o rozwoju miast)
Tak dla przyrody i zieleni w miastach. Nie dla wycinania polskich lasów
Tak dla transportu publicznego, zrównoważonej mobilności i walki o czyste powietrze
Państwo wysokich standardów, apolityczne i profesjonalne służby i instytucje Rzeczypospolitej
Silna, nowoczesna, profesjonalna i apolityczna armia
Tak dla Polski w Unii Europejskiej i NATO

Zawsze aktywnie działałem na rzecz Krakowa. Jako poseł będę robił to z niesłabnącą energią i angażował się w inicjatywy na rzecz zielonego, czystego, bezpiecznego i zrównoważone miasta. O moich dotychczasowej pracy na rzecz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa mogą Państwo przeczytać na stronach.

Mój program podkrakowski znajduje się na stronie