Lepsze prawo

Z wykształcenia jestem politologiem, z zawodu – pracownikiem naukowym. Łączę wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co pozwala mi być skutecznym samorządowcem, kilkukrotnie uznanym za najlepszego radnego krakowskiej rady. Wielokrotnie występowałem z inicjatywami zmiany prawa krajowego.  Byłem współautorem bardzo ważnej dla Krakowa i przyjętej przez Senat RP Ustawy o krakowskim związku metropolitalnym. Niestety, polityka PiS część z tych pomysłów wyrzuciła na śmietnik.

Poniżej przedstawiam najważniejsze z przygotowanych przeze mnie zmian. Inicjatywy były przygotowywane przede wszystkim w formie rezolucji (wystąpień) Rady Miasta Krakowa:


* W nagłówkach projektów rezolucji dostępnych w plikach do pobrania, znajduje się podmiot uprawniony do formalnego wnoszenia pod obrady Rady Miasta Krakowa rezolucji, co rzecz jasna nie zmienia faktu, że byłem ich autorem.