Współpraca i dialog społeczny

Moje najważniejsze działania:

  • Wdrażanie narzędzi zarządzania miastem przez krakowian
  • Tworzenie lepszego prawa miejscowego
  • Naprawa procedur konsultacji społecznych
  • Współpraca z seniorami
  • Działania na rzecz młodzieży
  • Wspieranie lokalnych klubów sportowych

 

Jakie korzyści przyniosła moja działalność?

  • aktywni krakowianie uczestniczą w urządzaniu swojej okolicy,
  • mieszkańcy mogą zgłaszać pod obrady rady dzielnicy swoje projekty uchwał,
  • seniorzy zyskali możliwość przedstawiania swoich postulatów i inicjatyw,
  • dzieci, młodzież i dorośli uprawiają sport w lepszych warunkach, dzięki remontom infrastruktury przy szkołach i w małych klubach sportowych.

 

Uważam, że krakowianie mają prawo decydować o swoim mieście na co dzień. Powinni mieć wpływ nie tylko na swoje najbliższe otoczenie, ale także na kierunki rozwoju Krakowa i działania władz.  Krakowski budżet obywatelski, którego byłem współtwórcą, to tylko jedno z pól aktywności mieszkańców. Szczególnie duże możliwości stwarza projektowanie partycypacyjne. W ramach warsztatów krakowianie mogą uczestniczyć w urządzaniu swojej okolicy, projektując miejskie parki, osiedlowe skwery, czy też pobliski zieleniec. Byłem inicjatorem tego procesu w Krakowie w ramach tworzenia Parku Reduta. Został on zaprojektowany przez mieszkańców, w taki sam sposób utworzone zostały na osiedlu Wiśniowa Bulwary Białuchy.

Chcąc doprowadzić do zwiększenia udziału krakowian w zarządzaniu miastem, doprowadziłem do reformy krakowskich Dzielnic, a także nowelizacji Statutu miasta Krakowa. Nowy statut daje mieszkańcom prawo zgłaszania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał oraz zapewnia im szeroki dostęp do informacji publicznej. Zmiany w funkcjonowaniu dzielnic przybliżyły działalność tych jednostek do faktycznych problemów krakowian. Mieszkańcy mogą zgłaszać pod obrady rady dzielnicy swoje projekty uchwał. Wprowadziłem również mechanizm konsultowania planowanych przez dzielnice remontów i inwestycji oraz zapewniłem realizację na poziomie dzielnic budżetu obywatelskiego. Wielu ekspertów uważa, że wprowadzone z mojej inicjatywy rozwiązania reformujące dzielnice są jednymi z najlepszych w kraju.

Najtrudniejszym wyzwaniem, przed jakim stanąłem, było przeprowadzenie reformy procedury konsultacji społecznych. Opinie mieszkańców na temat konsultacji organizowanych przez miasto jednoznacznie wskazywały na konieczność pilnych zmian. Dzięki mojej inicjatywie Rada Miasta Krakowa zleciła opracowanie raportu zwanego Białą Księgi Konsultacji Społecznych. Dokument ten potwierdził zastrzeżenia do procesu organizowania konsultacji społecznych w naszym mieście. Efektem Białej Księgi było powołanie zespołu, który pod moim współprzewodnictwem opracował nową procedurę konsultacji społecznych. Procedura przyjęta przez radę miasta, stwarza podstawy do zapewnienia pełnego udziału mieszkańców w procesach konsultacyjnych. Jednak jej sukces zależeć będzie w dużej mierze od aktywności obywatelskiej i stosowania jej postanowień przez urząd i jednostki miejskie. Niestety, obecnej administracji przychodzi to z dużym trudem.

W mojej działalności wielką wagę poświęcam współpracy z krakowskimi seniorami. Nie tylko byłem zaangażowany w tworzenie i wsparcie działalności Krakowskiej Rady Seniorów, ale również wystąpiłem z inicjatywą stworzenia programu Krakowski Senior 80+, który specjalną pomocą objąłby grupę najstarszych mieszkańców naszego miasta. Za moją działalność na rzecz seniorów otrzymałem od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odznakę honorową.

Zawsze wspierałem zaangażowanie i inicjatywy społeczne krakowskiej młodzieży, za co Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa nadała mi zaszczytny tytuł Przyjaciela Krakowskiej Młodzieży. Takie wyróżnienia cieszą najbardziej.

Krakowski sport kojarzy się z dużymi imprezami sportowymi, które – bądźmy szczerzy – oprócz utrudniania codziennego życia mieszkańcom, niewiele wnoszą do społecznego pejzażu miasta. Zamiast dużych imprez masowych trzeba rozwijać sport lokalny, tworzony dla mieszkańców i z ich udziałem. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, tworzenie postaw obywatelskich, wychowywanie przez sportową rywalizację to najważniejsze społecznie zadania, które wykonują małe kluby sportowe. Jako radny miasta Krakowa zawsze dbałem o wsparcie „małego” krakowskiego sportu m.in. poprzez propozycję wdrożenia bonu sportowego „Sport dla Młodych” oraz rozwój małej infrastruktury sportowej: modernizację przyszkolnych obiektów sportowych i remonty infrastruktury krakowskich  klubów sportowych. Za te działania otrzymałem tytuł członka honorowego klubów sportowych: Prądniczanka Kraków, Dąbski Kraków oraz odznaki honorowe klubów: Kolejarz-Prokocim, Zwierzyniecki i Olsza.