Zielonym do góry

Moje najważniejsze inicjatywy:

 • Wykup na rzecz miasta: Zakrzówka, Parku Jalu Kurka, Lasu Borkowskiego
 • Inicjatywa zmian w prawie umożliwiających ochronę zieleni w miastach
 • Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 • Program zalesiania Krakowa
 • Nowe parki
 • Wsparcie dla zwierzaków
 • Walka ze smogiem

 

Jakie korzyści przyniosła moja działalność?

 • ochronę przed zabudową (betonowaniem) najcenniejszych terenów zielonych w Krakowie,
 • powstanie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku dla Ciebie i Twoich bliskich,
 • zwiększenie powierzchni lasów w Krakowie,
 • poprawę jakości powietrza w naszym mieście.


Bardzo ważnym obszarem mojej aktywności są działania związane z ochroną terenów zielonych. Byłem autorem trzech bardzo ważnych uchwał Rady Miasta Krakowa, umożliwiających wykup najważniejszych terenów zielonych w naszym mieście:

Zaproponowałem zmiany w prawie umożliwiające samorządom przejęcie za odszkodowaniem terenów ujętych w planach miejscowych jako tereny zielone z przeznaczeniem pod urządzanie nowych parków i ochronę parków już istniejących. Rada miasta Krakowa przyjęła przygotowaną przeze mnie rezolucję do Sejmu. Zmiany w prawie weszły w życie 1 stycznia 2016 r., dając samorządom w całej Polsce narzędzie do ochrony terenów zielonych.

Kolejną „zieloną” inicjatywą było doprowadzenie do przyjęcia przez radę miasta programu współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Dzięki moim działaniom miasto reguluje stany prawne ogrodów działkowych, nadając prowadzącym je stowarzyszeniom ogrodowym tytuły prawne do tworzących je nieruchomości. Efektem realizacji programu jest ochrona przed zabudową ważnych dla wielu krakowian terenów zielonych, często znajdujących się w pobliżu centrum miasta.

Coraz powszechniejsza chęć posiada własnego skrawka zieleni, przekłada się na wzrost zainteresowania ogrodami działkowymi zwłaszcza wśród osób młodych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podjąłem dwie ważne inicjatywy dotyczące tworzenia w Krakowie nowych rodzinnych ogrodów działkowych oraz ogrodów społecznych.

Jednak najważniejszym moim pomysłem na ochronę krakowskich terenów zielonych było zainicjowanie programu zalesiania miasta Krakowa. Obecnie krakowskie lasy stanowią nieco ponad 4% powierzchni miasta. Dzięki programowi, do roku 2040 powierzchnia zalesień wzrośnie dwukrotnie, a w naszym mieście przybędzie ponad 1200 hektarów nowych lasów. Od 2018 roku do dziś, obszar lasów w Krakowie zwiększył się o ponad 200 hektarów.

Z mojej inicjatywy na terenie Krakowa powstało kilka nowych parków. Najważniejszym z nich jest Park Reduta. Park Reduta to osiem hektarów zielonego terenu ocalonych przed zabudową. To również pierwszy w Krakowie park zaprojektowany przez mieszkańców w ramach warsztatów partycypacyjnych.

Ponadto doprowadziłem do utworzenia Parku Zaczarowanej Dorożki, Ogrodu nad Sudołem, Leśnego Parku Kieszonkowego przy ul. Chałupnika. Z mojej inicjatywy miasto rozpoczęło tworzenie Bulwarów Białuchy, czyli śródmiejskiego parku rzecznego. Jego pierwszy odcinek na osiedlu Wiśniowa już dziś służy mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i rekreacji.

Jako radny miasta Krakowa inicjowałem i wspierałem wiele działań z zakresu ochrony krakowskiej przyrody, takich jak tworzenie nowych użytków ekologicznych. Z mojej inicjatywy ochroną objęto wiele cennych przyrodniczo drzew, nadając im status pomników przyrody. Zaproponowałem również utworzenie nowego parku krajobrazowego chroniącego krajobraz wschodniej części doliny Wisły.

Zwierzęta to nasi czworonożni przyjaciele, o których powinniśmy dbać. Wielokrotnie wspierałem i nadal wspieram akcje pomocy dla bezdomnych zwierząt, za co Krakowskie Towarzystwo Bezdomnych Zwierząt przyznało mi dwukrotnie Certyfikat Wielkiego Serca.

Walka z krakowskim smogiem to jedno z podstawowych zadań krakowskiego samorządu. Z mojej inicjatywy Rada miasta Krakowa przyjęła program rozbudowy sieci centralnego ogrzewaniaprogram likwidacji palenisk węglowych w budynkach będących własnością miasta Krakowa (tzw. krakowska lista wstydu), rezolucję wzywającą samorząd województwa do wprowadzenia ograniczeń ogrzewania węglem w podkrakowskich miejscowościach, uchwałę wprowadzającą narzędzia monitorujące stan jakości powietrza oraz rezolucję Rady Miasta Krakowa apelującą do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji Ustawy Prawo ochrony środowiska tzw. „Ustawy antysmogowej” .